UNIBAD 72

Najmniejsza odmiana pomp typoszeregu UNIBAD. Wykonana została specjalnie dla klientów potrzebujących urządzenia o mniejszej wydajności, skonstruowana została jako pozioma pompa z filtrem wstępnym.

Do pobrania:

unibad-72
pumpen-kennfeld-unibad-72