UNIVERS TYR

Niezawodność i długi okres eksploatacji bez konieczności wykonywania poważnych konserwacji to cechy charakterystyczne dla pomp typoszeregu UNIVERS TYR – zatapialnych pomp basenowych wykorzystywanych do przetłaczania wody czystej i lekko zanieczyszczonej na pływalniach krytych oraz basenach otwartych.

Do pobrania:

univers-tyr