UNIVERS T

Niezawodność i długi okres eksploatacji bez konieczności wykonywania poważnych konserwacji to cechy charakterystyczne dla pomp typoszeregu UNIVERS T – zatapialnych pomp ściekowych wykorzystywanych do tłoczenia ścieków komunalnych i przemysłowych.

Do pobrania:

univers-t
kennfeld-univers-t