UNIVERS T PO

To kolejne rozwiązanie typoszeregu pomp UNIVERS T. Specjalnie wykonany wirnik dba o niezakłócony transport odpadów powstałych podczas przetwarzania ryb, warzyw i produktów podobnych, które rozdrabniane przez wirnik na odpowiednio małe kawałki są dalej bezpiecznie przetłaczane.

Do pobrania:

univers-t-po
kennfeld-univers-t-po