Monitoring

System dedykowany do wizualizacji pracy przepompowni ścieków składa się z następujących modułów funkcjonalnych:

  • Dedykowanej aplikacji stworzonej w oparciu o system SCADA o zdefiniowanie funkcjonalności. Powyższe oprogramowanie zainstalowane jest na wydzielonym komputerze i wraz z bramką transmisyjną 3G tworzy tzw. SD, czyli stację dyspozytorską.
  • Bramki transmisyjnej 3G, która zapewnia bezprzewodowe połączenie pomiędzy modułami telemetrycznymi na przepompowniach ścieków, a aplikacją do wizualizacji w systemie SCADA.
  • Obiektów rozproszonych, czyli przepompowni ścieków wyposażonych w szafy sterownicze z zainstalowanymi modułami telemetrycznymi pełniącymi 2 funkcje, tj. sterowników PLC do zarządzania procesem sterowania na przepompowniach oraz odpowiedzialnymi za wysyłanie danych w technologii GPRS/3G do stacji dyspozytorskiej (SD)

Powyższe składowe systemu działają równocześnie w oparciu o przyjęty algorytm zarówno w aspekcie sterowania pracą przepompowni ścieków, jak i transmisji danych do SD, zapisu tych danych do bazy procesowej, sposobu wyświetlania aktualnych wartości procesowych w aplikacji do wizualizacji, generowanie alarmów bieżących, histerycznych, obliczania czasów pracy pomp, ilości załączeń, itp.

monitoring